YouTube Facebook

PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin:             3-8 lipiec 2018

Kategorie:        przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum

Zgłoszenia:      Zgłoś udział (FOMULARZ ZAPISU online )  UWAGA! Termin wysyłania zgłoszeń do 31 maja 2018!

Kwalifikacja:     na podstawie nadesłanego zgłoszenia- nagrania (CD lub mp3)

Finał:                3-8 lipca 2018

Program finału:  Program do pobrania

Próby akustyczne:  Zobacz plan prób

Regulamin:      Regulamin 2018

Repertuar:       Repertuar obowiązkowy 2018

 

REGULAMIN

XV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ „SKOWRONECZEK”

pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka

Nowy Sącz, 3 – 8 lipca 2018 roku

 

Organizator

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”.

Partner

Urząd Miasta Nowego Sącza, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu.

Uczestnicy

W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5 – 16 lat, jako soliści prezentujący dwa utwory: jedną piosenkę o dowolnej tematyce dostosowaną charakterem do wieku wykonawcy, a drugą piosenkę z repertuaru zespołu „Promyczki Dobra” – lista piosenek dostępna na stronie internetowej www.skowroneczek.promyczek.pl Wśród prezentowanych utworów mile widziane są kompozycje premierowe, autorskie oraz piosenki o treści religijnej.

1. Warunki uczestnictwa

1.1. Jury dokona kwalifikacji na podstawie dwóch nagrań audio (utworu z repertuaru obowiązkowego i  utworu dowolnego) zarejestrowanego wyłącznie na płycie CD i przesłanego na adres: Wydawnictwo „Promyczek”,  Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz lub pliku MP 3 przesłanego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagrania na płytach DVD, pliki video nie będą kwalifikowane!

1.2. Nagranie należy nadesłać do 31 maja 2018 roku.

1.3. Do nagrania wybranej przez siebie piosenki należy dołączyć jej tekst wraz z podanym nazwiskiem autora muzyki oraz tekstu.

1.4. Przy zgłoszeniu prosimy korzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na www.skowroneczek.promyczek.pl lub przesłać informacje podając następujące dane:

Imię i nazwisko uczestnika Festiwalu, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, data urodzenia, adres szkoły lub instytucji przygotowującej wykonawcę, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego solistę do Festiwalu.

1.5. Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań Jury preselekcyjne zakwalifikuje do przesłuchań finałowych po 15 najlepszych solistów z czterech kategorii wiekowych:

  • dzieci urodzone 01.01.2010 – 31.12.2013
  • dzieci urodzone 01.01.2007 – 31.12.2009
  • dzieci urodzone 01.01.2005 – 31.12.2006
  • dzieci urodzone 01.01.2002 – 31.12.2004

1.6. Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych zostanie zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu do 20 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Festiwalu prześlemy pocztą e-mail.

1.7. Każdy uczestnik wraz z opiekunem dociera do Nowego Sącza na własny koszt. Warunkiem uczestniczenia w Festiwalu jest opłacenie przez uczestnika akredytacji w wysokości – 75 zł (w dniu przesłuchań) oraz pakietu warsztatowego przygotowującego do koncertu finałowego rejestrowanego przez TVP w wysokości 200 zł. Pakiet obejmuje:  

  • udział w zajęciach warsztatowych,
  • 5 noclegów + wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje),
  • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

1.8. Opiekunowie oraz osoby towarzyszące mogą skorzystać z noclegów oraz wyżywienia zarezerwowanych przez Organizatora wpłacając kwotę 350 zł za okres 03 – 08.07 (5 noclegów + śniadania, obiady i kolacje).

 

2. Przesłuchania finałowe

2.1. Uczestnicy prezentuję dwa utwory w języku polskim: dowolny, wybrany przez siebie z podkładem muzycznym lub akompaniamentem na żywo oraz utwór z listy wskazanej przez Organizatora – wykonany a cappella. Przesłuchania finałowe odbędą się 4 lipca 2018 roku w godz.10:00 – 17:00.

2.2. Próby techniczne  03.07.2018 w godz. 15:00 – 17:30 w MOK w Nowym Sączu, Aleje Wolności 23.

2.3. Uroczyste powitanie uczestników i spotkanie z organizatorami o godz. 19:00 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226.

2.4. Jury konkursowe przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:

  • dobór repertuaru dostosowanego do wieku wykonawców oraz ich możliwości wykonawczych i interpretacyjnych (bardzo istotne kryterium),
  • warunki wokalne wykonawcy,
  • sposób przygotowania i zaprezentowania utworów (ogólny wyraz artystyczny).

2.5. W Festiwalu przewidziane są również nagrody publiczności oraz Jury dziecięcego.

 

3. Nagrody

3.1. Uczestnicy i laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w koncercie finałowym emitowanym przez TVP ABC oraz TVP Kraków. Ponadto osiągnięcia laureatów będą zaprezentowane w czasopismach i mediach, które przyjęły patronat nad Festiwalem.

3.2. Nagroda główna GRAND PRIX to nominacja na „Eurofestiwal” – Organizator „Skowroneczka” pokrywa koszty akredytacji i pobytu laureata (około 300 euro).

3.3. Zdobywcy I nagrody w każdej kategorii otrzymują nominację na „Eurofestiwal” – Organizator „Skowroneczka” pokrywa koszty akredytacji laureata (60 euro).

 

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Festiwalu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

4.2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Festiwalu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Festiwalu i wyłonienia zwycięzców Festiwalu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych. Szczegółowe informację znajdują się w Polityce Prywatności.

4.3. Uczestnik przystępując do Festiwalu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Festiwalu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl www.skowroneczek.promyczek.pl i www.promyczek.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez oznaczenie w Formularzu Online zgody.

4.4. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

4.5. Uczestnicy, wraz z ich Opiekunami Prawnymi przystępujący do Koncertu Finałowego rejestrowanego przez telewizję TVP ABC, będą proszeni  o ponowne podpisanie Oświadczenia o wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunki, wraz z podaniem imienia i nazwiska na potrzeby audycji i emisji Koncertu Finałowego.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Szczegółowy program Festiwalu będzie dostępny na stronach internetowych www.skowroneczek.promyczek.pl oraz www.palacmlodziezy.pl od 01.05.2018 roku.

5.2. Organizator nie zobowiązuje się do odsyłania, archiwizowania bądź przechowywania nadesłanych nagrań.

5.3. Prosimy uczestnika Festiwalu o okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości przy potwierdzaniu udziału w sekretariacie Festiwalu.

5.4. Uczestnicy Festiwalu (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk, wizerunków oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).

5.6. Ze względu na dydaktyczno-rekreacyjny charakter imprezy, nie jest konieczne uiszczanie opłat za publiczne wykonywanie utworów zagranicznych wykonawców.

5.7. Organizator zapewnia opiekę uczestnikowi Festiwalu podczas warsztatów i obliguje jego rodziców/opiekunów do podpisania odpowiedniej zgody w sekretariacie Festiwalu.

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5.9. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieli wpływu lub które powstały bez ich winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem w terminie zgłoszenia lub nagrania festiwalowego.

5.10. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5.11. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi z poprzednich edycji Festiwalu zamieszczonymi na „YouTube” (należy wpisać: Skowroneczek 2012, Skowroneczek 2013, Skowroneczek 2014, Skowroneczek - felieton).

5.12. Szczegółowych informacji udzielają (pn-pt w godzinach: 9:00-16:00):

-  dyrektor artystyczny Festiwalu: Milenia Małecka – Rogal - Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu tel. 18/ 4420732, +48 603-503-069,

a także:

Anna Łukasik z Pałacu Młodzieży tel. 502-218-884,

Piotr Olesiak z WDT „Promyczek” tel. 605-060-388 lub 18/443 44 00 - w sprawiach technicznych, dostarczenia nagrań i podkładów.

Bogumiła Chmielowska (Wydawnictwo PROMYCZEK) tel. +48 530 791 329 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w sprawie potwierdzenia noclegów oraz udziału w warsztatach - SKOWARONECZEK 2018)

Oficjalny adres e-mail Festiwalu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (przesyłanie nagrań, podkładów, zgłoszeń)