YouTube Facebook

 

 

Protokół Jury
XVII edycji Konkursu Kaligraficznego BAKAŁARZ
Nowy Sącz, 10 maja roku Pańskiego 2024

 

W dniu 10 maja 2024 roku w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbył się finał konkursowych zmagań kaligraficznych dzieci z klas 1 - 3 szkoły podstawowej. Na zaproszenie organizatorów: Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK oraz Pałacu Młodzieży do Nowego Sącza przybyło 136 uczestników.

 

Komisja oceniająca w składzie:

 • Agata Rolka (przewodnicząca) – nauczyciel Pałacu Młodzieży
 • Beata Rzepiela – Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Rafał Pajor – organizator Konkursu Kaligraficznego „O Złote Pióro”

po sprawdzeniu 136 prac w trzech kategoriach wiekowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:


Wśród uczniów klas pierwszych zaszczytny tytuł:  

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała:     Amelia Rębilas z Lipnicy Górnej
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymali:     Aleksandra Augustyn ze Żmiącej
                                                                   Antonina Ciecieręga z Korzeniowa
                                                                   Szymon Krześniak z Osieka
   
 • WYRÓŻNIENIA otrzymali:     Aleksandra Król z Berdychowa
                                                     Karol Oleś z Berdychowa
                                                     Wojciech Więch z Korzeniowa

 

Wśród uczniów klas drugich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała:     Wiktoria Kutek z Naprawy
   
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymali:     Karol Barnowski z Gostwicy
                                                                   Julianna Bocheńska z Nowego Sącza (SP nr 7)
                                                                   Jakub Mazgaj z Laskowej
   
 • WYRÓŻNIENIA otrzymały:     Amelia Gumulak z Piwnicznej Zdrój
                                                     Maja Kołodziejczyk z Lubienia
                                                     Aleksandra Wojdyła z Naprawy

 

Wśród uczniów klas trzecich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała:     Oliwia Szewczyk z Pasierbca
   
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymały:     Oliwia Kurczyk z Bobrowej
                                                                    Faustyna Potoniec z Młyńczysk
                                                                    Natalia Śliwa z Kamionki Małej
   
 • WYRÓŻIENIA otrzymały:     Amelia Chlipała z Pasierbca
                                                   Kornelia Kowalska z Olkusza
                                                   Milena Kutek z Naprawy

 Po raz trzeci w tym roku została zorganizowana internetowa wersja konkursu. Nadesłano: 26 prac uczniów klas pierwszych, 6 prac uczniów klas drugich oraz 9 prac uczniów klas trzecich. Jury
po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych prac przyznało nagrody następującym osobom:


Wśród uczniów klas pierwszych zaszczytny tytuł:  

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymał: Filip Jaskulski z Nowego Sącza (SP nr 6)
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymał: Filip Słomka z Nowego Sącza (JCE)
 • Wyróżnienie:  Maksymilian Grygiel z Nowego Sącza (JCE)
   

Wśród uczniów klas drugich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała: Julia Wirkus z Przecieszyna
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymała: Amelia Kita
 • Wyróżnienie: Nikole Oleksy z Nowego Sącza

 

Wśród uczniów klas trzecich zaszczytny tytuł:

 • BAKAŁARZ 2024 otrzymała: Maja Skrzydło z Przecieszyna
 • WICEBAKAŁARZ 2024 otrzymała: Lilianna Marek z Przecieszyna

 

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom finału XVII edycji, a w szczególności laureatom. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i miłą współprace, a sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród.

 

 

Zobacz zwycięskie prace (tytuł BAKAŁARZ 2024):

 

 

Krótki fotoreportaż z przebiegu konkursu:

 

 

Zapraszamy na nasz profil na FACEBOOK:
https://www.facebook.com/KonkursKaligraficznyBakalarz

.  .