YouTube Facebook

W sieci pokazuje się coraz więcej wzmianek o naszym Festiwalu.
Artykuły o tegorocznym, XV Skowroneczku można znaleźć na portalach wielu mediów (radio, telwizja, prasa) oraz w portalach internetowych wielu miast i gmin w naszym kraju.
Linki do artykułów można znaleźć na naszej stronie w kategorii "Publikacje prasowe".

Zachęcamy do "przeglądu prasy" :)