YouTube Facebook

PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin:             2-7 lipiec 2019

Kategorie:        przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum

Zgłoszenia:      Zgłoś udział (FOMULARZ ZAPISU onlineUWAGA! Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń! Termin do 6 czerwca 2019!

Kwalifikacja:     na podstawie nadesłanego zgłoszenia- nagrania (CD lub mp3)

Finał:                2-7 lipca 2019

Program finału:  Program do pobrania

Próby akustyczne:  

Regulamin:    Pobierz regulamin SKOWRONECZEK 2019

Repertuar:       Repertuar obowiązkowy 2019 (dostępny TUTAJ)

 

REGULAMIN

XVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ „SKOWRONECZEK”

pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla

Nowy Sącz, 2 – 7 lipca 2019 roku

 

Organizator

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK.

Partnerzy

Urząd Miasta Nowego Sącza, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu.

Uczestnicy

W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5 – 16 lat, jako soliści oraz zespoły wokalne (2 – 5 osób) prezentujący dwa utwory: jedną piosenkę o dowolnej tematyce dostosowaną charakterem do wieku wykonawcy, a drugą piosenkę z repertuaru zespołu „Promyczki Dobra” – lista piosenek dostępna na stronie internetowej: skowroneczek.promyczek.pl Wśród prezentowanych utworów mile widziane są kompozycje premierowe, autorskie oraz piosenki o treści religijnej.

1. Warunki uczestnictwa

1.1. Jury dokona kwalifikacji na podstawie dwóch nagrań (utworu z repertuaru obowiązkowego i utworu dowolnego) zarejestrowanych na płycie CD przesłanej na adres: Wydawnictwo „Promyczek”,  Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz lub pliku MP 3 przesłanego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagrania na płytach DVD, pliki video nie będą kwalifikowane!

1.2. Nagranie należy nadesłać do 6 czerwca 2019 roku.

1.3. Do nagrania wybranej przez siebie piosenki należy dołączyć jej tekst wraz z podanym nazwiskiem autora muzyki oraz tekstu.

1.4. Przy zgłoszeniu prosimy korzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na skowroneczek.promyczek.pl lub przesłać informacje podając następujące dane

a) soliści – imię i nazwisko uczestnika Festiwalu, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, data urodzenia, adres szkoły lub instytucji przygotowującej wykonawcę, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego solistę do Festiwalu,

b) zespoły – nazwa zespołu, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail, ilość uczestników (do 5 osób), adres szkoły lub instytucji zgłaszającej zespół, imię i nazwisko opiekuna.

1.5. W przesłuchaniach nie może brać udziału zdobywca nagrody główniej GRAND PRIX z roku poprzedzającego, który jest zapraszany jako gość specjalny koncertu finałowego.

1.6. Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań Jury preselekcyjne zakwalifikuje do przesłuchań finałowych po 15 najlepszych solistów z czterech kategorii wiekowych:

 • dzieci urodzone 01.01.2011 – 31.12.2014
 • dzieci urodzone 01.01.2008 – 31.12.2010
 • dzieci urodzone 01.01.2006 – 31.12.2007
 • dzieci urodzone 01.01.2003 – 31.12.2005

1.7. Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu do 17 czerwca 2019r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Festiwalu prześlemy pocztą e-mail.

1.7. Każdy uczestnik wraz z opiekunem dociera do Nowego Sącza na własny koszt. Warunkiem uczestniczenia w Festiwalu jest opłacenie przez uczestnika akredytacji w wysokości – 75 zł (w dniu przesłuchań), od zespołu 150 zł oraz wykupienie pakietu warsztatowego przygotowującego do koncertu finałowego rejestrowanego przez TVP w wysokości 250 zł od osoby. Pakiet obejmuje:

 • udział w zajęciach warsztatowych,
 • 5 noclegów + wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje),
 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

1.8. Opiekunowie (1 osoba od dziecka/zespołu) mogą skorzystać z noclegów oraz wyżywienia proponowanych przez Organizatora wpłacając kwotę 350 zł za okres 02 – 07.07 (5 noclegów + śniadania, obiady i kolacje), a osoby towarzyszące – 450 zł.

2. Przesłuchania finałowe

2.1. Uczestnicy prezentuję dwa utwory w języku polskim: dowolny, wybrany przez siebie z podkładem muzycznym lub akompaniamentem na żywo oraz utwór z listy wskazanej przez Organizatora – wykonany a cappella.

Przesłuchania finałowe odbędą się 3 i 4 lipca 2019 roku, MOK w Nowym Sączu, Aleje Wolności 23, wg. Harmonogramu zamieszczonego na stronie festiwalowej po 17.06.2019 r.

2.2. Próby techniczne  02.07.2018 w godz. 15:00 – 17:30 w MOK.

2.3. Jury konkursowe przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:

 1. dobór repertuaru dostosowanego do wieku wykonawców oraz ich możliwości wykonawczych i interpretacyjnych (bardzo istotne kryterium),
 2. warunki wokalne wykonawcy,
 3. sposób przygotowania i zaprezentowania utworów (ogólny wyraz artystyczny).

2.4. W Festiwalu przewidziane są również nagrody publiczności oraz Jury dziecięcego

3. Nagrody

3.1. Uczestnicy i laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wezmą udział w koncercie finałowym emitowanym przez TVP ABC oraz TVP Kraków. Ponadto osiągnięcia laureatów będą zaprezentowane w czasopismach i mediach, które przyjęły patronat nad Festiwalem.

3.2. Nagroda główna GRAND PRIX to nominacja na EUROFESTIWAL – Organizator SKOWRONECZKA pokrywa koszty akredytacji i pobytu laureata (około 300 euro).

3.3. Zdobywcy I nagrody w każdej kategorii otrzymują nominację na EUROFESTIWAL – Organizator SKOWRONECZKA pokrywa koszty akredytacji laureata (60 euro).

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Festiwalu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, który zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

4.2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Festiwalu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Festiwalu i wyłonienia zwycięzców Festiwalu oraz przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

4.3. Uczestnik przystępując do Festiwalu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Festiwalu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.plwww.promyczek.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez oznaczenie w Formularzu Online zgody.

4.4. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.

4.5. Uczestnicy, wraz z ich Opiekunami Prawnymi przystępujący do Koncertu Finałowego rejestrowanego przez telewizję TVP ABC, będą proszeni  o ponowne podpisanie Oświadczenia o wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku, wraz z podaniem imienia i nazwiska na potrzeby audycji i emisji Koncertu Finałowego.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Szczegółowy program Festiwalu będzie dostępny na stronach internetowych skowroneczek.promyczek.pl oraz www.palacmlodziezy.pl od 01.05.2019 roku.

5.2. Organizator nie zobowiązuje się do odsyłania, archiwizowania bądź przechowywania nadesłanych nagrań.

5.3. Prosimy uczestnika Festiwalu o okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości przy potwierdzaniu udziału w sekretariacie Festiwalu.

5.4. Uczestnicy Festiwalu (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk, wizerunków oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).

5.6. Ze względu na dydaktyczno-rekreacyjny charakter imprezy, nie jest konieczne uiszczanie opłat za publiczne wykonywanie utworów zagranicznych wykonawców.

5.7. Organizator zapewnia opiekę uczestnikowi Festiwalu podczas warsztatów i obliguje jego rodziców/opiekunów do podpisania odpowiedniej zgody w sekretariacie Festiwalu.

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5.9. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieli wpływu lub które powstały bez ich winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem w terminie zgłoszenia lub nagrania festiwalowego.

5.10. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi z poprzednich edycji Festiwalu zamieszczonymi na „YouTube” (należy wpisać: Skowroneczek 2012, Skowroneczek 2013, Skowroneczek 2014, Skowroneczek - felieton).

Szczegółowych informacji udziela (pn. – pt. w godz. 9:00 – 16:00):

 • dyrektor artystyczny Festiwalu – Milenia Małecka-Rogal
  – Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, tel. +48 603-503-069,
 • Anna Łukasik z Pałacu Młodzieży tel. 502-218-884,
 • Piotr Olesiak z WDT „Promyczek” tel. 605-060-388 lub 18 443 44 00 – w sprawach technicznych, dostarczenia nagrań i podkładów.
 • Bogumiła Chmielowska z WDT „Promyczek”, tel. + 48 530 791 329, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w sprawie potwierdzenia noclegów oraz udziału w warsztatach Skowroneczek 2019).

Oficjalny adres e-mail Festiwalu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (przesyłanie nagrań, podkładów, zgłoszeń).