YouTube Facebook

Spis treści

Wydawnictwo Promyczek w 2014 roku zaprezentowało swoje materiały katechetyczne przeznaczone specjanlnie na Roraty. Pierwsze materiały związane były z rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego i opracowane wspólnie ze Siostram Służebniczkami. W kolejnych latach ukazały się materiały na temat: Nauczania św. Jana Pawła II (2015), Objawień Fatimskich ("Fatimskie Znaki" 2016 i 2017),  oraz 100-lecia Ryserstwa Niepokalanej ("Niepokalana Moja Mama" 2017). 

Proponowane materiały zawierają: konspekt kazań (wraz z opracowanymi tekstami, oraz opisem każdego dnia), płtyta CD z nagraniami audio zintegrowanyi z konspektem kazań oraz piosenki roratnie, tematyczne plansze dokoracyjne z naklejkami (baner o wymairze 2x1m lub plansza kartonowa o wymiarze 100x70 cm), materiały aktywizujące dla dzieci (w każdym roku inne odpowiadające tematyce ).

Poniżej prezentujemy dwa ostatnie projekty Rorat: "Fatimskie Znaki 2017" i "Niepokalana Moja Mama 2017":