YouTube Facebook

Spis treści


W roku 2014 przypada dwusetna rocznica urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego. Z tej okazji Konferencja Episkopatu Polski podczas zebrania plenarnego we Wrocławiu w 2012 r.podjęła decyzję, by rok 2014 ogłosić Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego, pedagoga, twórcy ochronek wiejskich, działacza społecznego, a przede wszystkim założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej zawdzięcza swój początek właśnie społeczno-apostolskiej gorliwości błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Dlatego nasza propozycja materiałów na Roraty dotyczyła postaci bł. Edmunda Bojanowskiego.

Materiału zawierały: konspekt kazań, płyttę CD z nagraniami i pieśniami roratnimi, materiały aktywizujące dla dzieci (kontrolki) - planszę i naklejki na każdy dzień, dekorację do śwątyń: baner 2x1m, plansze kartonową 100x70 cm, nagrody dla dzieci.