YouTube Facebook

Spis treści

Bakałarz to konkurs kaligraficzny skierowanym do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nazwa konkursu nawiązuje do pierwszego tytułu naukowego, który do dzisiaj nadawany jest w krajach anglosaskich. Dawniej ten tytuł nosili również nauczyciele szkół parafialnych i katedralnych. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania.

Bakałarz adresowany jest przede wszystkim do czytelników miesięcznika „Promyczek Dobra”. Dzieci w 5-ciu kolejnych numerach miesięcznika (od października do lutego) znajdują zadania konkursowe, które mają wykonać jak najstaranniej, by następnie przesłać je na adres organizatorów do końca lutego danego roku. Komisja wyłania najstaranniejsze prace uczniów, którzy zostają zaproszeni do udziału w finale.

Konkurs rozpoczął się w roku szkolnym 2007/2008 w  październiku i początkowo, przez sześć kolejnych lat (2007 – 2013) brali w nim udział tylko uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. W związku z reformą oświatową, a także odpowiadając na prośby nauczycieli i rodziców, aby także w starszych klasach zachęcać dzieci do ładnego pisania, od roku szkolnego 20013/2014 do konkursu zostali zaproszeni również uczniowie klas II i III.

Z każdym rokiem uczestników jest coraz więcej, co bardzo cieszy organizatorów. Okazuje się, że w dobie komputerów i multimediów nie brakuje dziewcząt i chłopców, którzy chcą nie tylko pięknie pisać, ale nawet kaligrafować. Pierwsze zadania konkursowe oraz finał BAKAŁARZA w 2008 roku został przeprowadzony przy współpracy redaktorów wydawnictwa JUKA z Warszawy. Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 do chwili obecnej zadania konkursowe oraz finałowe karty pracy przygotowuje pani Sylwia Biernat –Krawczyk, polonistka i redaktorka „Promyczka Dobra”. Przygotowując ćwiczenia konkursowe autorka ma na uwadze przede wszystkim podstawę programową. Nie mniej jednak, organizatorzy konkursu kaligraficznego oczekują, by uczniowie biorący w nim udział wykazywali się umiejętnościami ponadprogramowymi. Bardzo często osoby biorące udział w BAKAŁARZU charakteryzują się wyjątkowymi zdolnościami, ogromną pracowitością i systematycznością oraz precyzją i dokładnością.

Przy organizacji konkursu oraz opracowywaniu zadań konkursowych organizatorzy chętnie biorą pod uwagę sugestie i propozycje nauczycieli, rodziców, opiekunów, a także samych uczniów, którzy niejednokrotnie wypowiadają się na temat proponowanych ćwiczeń.

Tegrooczna edyjca konkursu została objęta honorowym patronatem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. 

 

Protokół z posiedzenia Jury

XI Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego BAKAŁARZ 2018

Jury w składzie:

Rafał Pajor - organizator Konkursu Kaligraficznego „O złote pióro”;

Agata Rolka – wykładowca PWSZ w Nowym Sączu

o. Eugeniusz Grzywacz – kustosz klasztoru w Hebdowie

Marta Sztewiernia - Menadżer Kultury Fundacji Chronić Dobro

w dniu 19 kwietnia 2018 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu po ocenie 143 prac w trzech kategoriach wiekowych:

 

Klasa I

BAKAŁARZ -  Karolina Kogut – Ptaszkowa (60 pkt.)

WICEBAKAŁARZ – Adrianna Jekiełek – Osiek (57 pkt.)

WICEBAKAŁARZ – Maja Rakicka  – Stalowa Wola (57 pkt.)

 

Klasa II

BAKAŁARZ – Zuzanna Żywczak – Zubrzyk (60 pkt.)

WICEBAKAŁARZ – Izabela Hybel – Przyszowa (58 pkt.)

WICEBAKAŁARZ – Przemysław Gołąb – Żegocina (58 pkt.)

 

Klasa III

BAKAŁARZ –  Weronika Adruszko  - Przecieszyn (60 pkt.)

WICEBAKAŁARZ – Małgorzata Pławecka – Laskowa (59 pkt.)

WICEBAKAŁARZ - Damian Basiaga – Obidza (58 pkt.)

 

Tyniec, 19 kwietnia roku Pańskiego 2018

Wszystkim Finalistom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycją za rok!

LISTA FINALISTÓW BAKAŁARZ 2018

 

Zobacz również zwycięskie prace (BAKAŁARZ 2018):

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin:            miesiące X-III

Kategorie:       klasy I-III

Eliminacje:      ocena kart konkursowych 

Finał:              19 kwiecień 2018 (czwartego godz. 11:00) - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu k./Krakowa (ul. Benedyktyńska 37)

Regulamin       Pobierz regulamin 2018

Program          Pobierz program (2018)

Finaliści 2018 Pobierz listę Finalistów

POBIERZ DYPLOM UZNANIA za udział w konkursie     

 

ZOBACZ KARTY KONKURSOWE