YouTube Facebook

PROMYCZEK - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej z wielką troską i wnikliwością spogląda na dzieci. Wszystkie działania wydawnictwa zmierzają w takim kierunku, aby przychodzić z pomocą rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i katechetom, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie osobowości dziecka. W sposób szczególny wydawnictwo pragnie rozwijać wrażliwość i wyobraźnię dziecka, uczyć je logicznego i samodzielnego rozwiązywania problemów, a przede wszystkim w sposób interesujący i atrakcyjny przybliżać najmłodszym prawdy ewangeliczne. Do tych niezwykle ważnych, a zarazem trudnych zadań angażowani są najlepsi specjaliści oraz osoby posiadające duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Wydawnictwo cechuje także duża otwartość na sugestie i głosy docierające od rodziców i wychowawców, a czymś niepowtarzalnym jest spore grono wolontariuszy, którzy wspierają realizację różnego rodzaju projektów.