YouTube Facebook
Kanonizacja o. Papczyńskiego

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

dla dzieci

pod patronatem Sądeckiej Kapituły Kolegiackiej.

 

Przez kilka lat O. Stanisław Papczyński był kapelanem wojsk króla Jana III Sobieskiego. Przed wyruszeniem pod Wiedeń na walkę z potęgą turecką napierającą na chrześcijańską Europę król prosił o. Stanisława o modlitwę, a po zwycięskiej bitwie nadał marianom liczne dobra i przywileje.

 

ZADANIE KONKURSOWE

Namaluj spotkanie króla Jana III Sobieskiego z o. Stanisławem Papczyńskim i w chmurkach zapisz wymyślony przez siebie dialog. Pracę należy wykonać na specjalnej wkładce dołączonej do czerwcowego numeru Promyczka Dobra (PD nr 6/2016 kup online)

NAGRODY

Przewidujemy trzy nagrody i pięć wyróżnień, za najpiękniejszą ilustrację i najciekawszy dialog.

 

ZGŁOSZENIA

Prace (wycięta strona wkładki) prosimy wysłać na adres Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz do dnia 30 czerwca 2016 roku.

 

 

 

WYNIKI

Jury w składzie:

  • Sylwia Hyży  - redaktorka PD, artysta plastyk
  • Ks. Paweł Kochaniewicz – dyrektor Zespołu Katolickich Szkół Artystycznych
  • Wacław Jagielski – artysta malarz

Przyznało

I nagroda -  Teresa Bystrzyńska z Bydgoszczy (przedszkole)

II nagroda – Tymoteusz Lebda (l.7) z Podegrodzia

III nagroda – Nikola Olchawa (kl.1) z Podegrodzia

 

Wyróżnienia:

Alicja Krzyżanowska z Bydgoszczy (przedszkole)

Fryderyk Kossowski (l.7) z Lublina

Cecylia Bystrzyńska z Bydgoszczy (przedszkole)

 

Ponadto  jury w składzie:

  • Milenia Małecka-Rogal – redaktor PD i dyrektor Pałacu Młodzieży
  • Ks. Józef Wałaszek – proboszcz parafii Podegrodzie
  • Ks. Andrzej Mulka – redaktor naczelny PD

 

Przyznało trzy równorzędne nagrody w kategorii – twórczość literacka, oraz jedną nagrodę specjalną:

 

Nagrodzeni:

Kinga Hebda z Mokrej Wsi (kl.6)

Piotr Kozioł z Ocieki (kl.2)

Oliwia Migacz z Gostwicy (kl.5)

Nagroda specjalna dla Jerzego Łobaczewskiego z Bydgoszczy    (przedszkole)

 

Uroczyste wręcznie nagród odbędzie się podczas Diecezjalnego Dnia Dziękczynienia, 8 września 2016 roku w Podegrodziu.

Gratulujemy, zwycięzcy zostaną obdarowani nagrodami rzeczowymi oraz otrzymają roczną prenumeratę Promyczka Dobra.

   

 

 

 

 

 

Polecane produkty Wydawnictwa PROMYCZEK