YouTube Facebook

Zostań Promyczkowym Mistrzem Kuchni! Dołącz do zabawy!

Konkurs rozgrywa się na łamach miesięcznika Promyczek Dobra, a autorem i pomysłodawcą jest ks. Bogusław Tokarz.

Zasady konkursu: Należy opracować przepis i przygotować w warunkach domowych potrawę z zadanych składników. Następnie przepis (dokument WORD) wraz ze zdjęciem (JPG lub PNG) przesłać na adres mailowy. Pomysłodawca konkursu z nadesłanych propozycji wybierze jeden najlepszy i zaprezentuje go w kolejnych numerach miesięcznika wraz ze zdjęciem autora przepisu.

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: do 20 dnia miesiąca publikacji danego numeru Promyczka Dobra

Oświadczenia i zgody: POBIERZ TUTAJ

 

Zadanie konkursowe z PD 12/2020

Poniżej przedstawiamy składniki na przepis, który należy przesłać do 20 grudnia 2020 roku na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najlepszy przepis i wykonanie będą przedstawione w numerze lutowym 2021 roku.

Liczymy na Wasze pomysły i pyszne potrawy!

 

ser biały, kasza manna, jajka, cukier waniliowy, mleko

 

 

Regulamin Konkursu MISTRZ KUCHNI

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizator: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza.

2. Cele: Rozwijanie umiejętności kulinarnych i samodzielności, promocja zdrowego odżywania, wzmacnianie więzi rodzinnych.

3. Uczestnicy:  Uczniowie szkół podstawowych. Konkurs kierowany jest do czytelników miesięcznika „Promyczek Dobra”.

4. Jury: ks. Bogusław Tokarz wraz z redakcją miesięcznika PD

5. Terminy: prace (przepis + zdjęcie) należy przesłać do 20 dnia danego miesiąca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu: osoba nagrodzona zostanie powiadomiona mailowo.

II. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1.       Dzieci – samodzielnie lub pod opieką dorosłych: nauczycieli, instruktorów lub rodziców przygotowują potrawę ze składników podanych w miesięczniku Promyczek Dobra, w rubryce Mistrz Kuchni na stronach 18-19.

2.       Każde zgłoszenie mailowe powinno zawierać podpisane oświadczenie (wystarczy zdjęcie wypełnionego i podpisanego oświadczenia) z danymi: imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, adres domowy i kontakt do rodziców, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

5.       Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac przez jury Konkursu.

6.       W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem Konkursu, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.

7.       Brak możliwości odczytania podpisu, danych teleadresowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.

8.       Zgłoszenia prac zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu (word, jpg/png) będą dyskwalifikowane.

9.       Lista zwycięzców Konkursu będzie podana do wiadomości na stronie internetowej organizatora: www.promyczek.pl w zakładce Konkursy/Mistrz Kuchni oraz na profilu Wydawnictwa Promyczek w portalu społecznościowym Facebook w terminie do 31.08.2020 roku.

10.   W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.

11.   Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej ani zamiany na inną nagrodę rzeczową.

12.   Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia poprzez podpisanie oświadczenia.

13.   Prace przesłane na Konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

14. Nagrodą jest publikacja przepisu oraz danych i zdjęcia autora w miesięczniku Promyczek Dobra, w rubryce Mistrz Kuchni, na str.18-19.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora Regulaminu Konkursu: Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

5. Organizator powiadomi pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

 

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator Konkursu: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą: Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo przeglądania, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych: www.promyczek.pl oraz na profilu Wydawnictwa PROMYCZEK w portalu społecznościowym Facebook poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie szablonu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.