YouTube Facebook

Konkurs literacki

OPOWIEŚCI POD GRUSZĄ

pobierz oświadczenie 

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorzy: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza

Cele:

  1. Przybliżenie osoby bł. Karoliny Kózkówny
  2. Przybliżenie nauczania i przypowieści Pana Jezusa 
  3. Rozwijanie talentów dzieci.

Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od I do VI.

Temat: Opowieści pod gruszą.

Należy przygotować opowiadanie w formie pisemnej (własnoręcznie lub na komputerze: 1 strona A4, Times New Roman 12 pkt, do 4 000 znaków) przedstawiające dowolnie wybraną, jedną przypowieść Pana Jezusa.

Jury: W skład jury wchodzić będą członkowie Redakcji miesięcznika Promyczek Dobra oraz przedstawiciele organizatorów. Jury będzie oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych od I do klasy III i od klasy IV do VI.

Terminy: Prace należy przesłać do 30 listopada 2022 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu: 31 grudnia 2022 roku na stronie www.promyczek.pl z zakładce Konkursy oraz na stronie miesięcznika www.promyczekdobra.pl