YouTube Facebook

Pokażmy dzieciom najważniejszą prawdę chrześcijaństwa- taka myśl kierowała nasze działania, aby wydać pod nowym tytułem trzy filmy pochodzące z serii Opowieści Biblijne z Nowego Testamentu.