YouTube Facebook

 

Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2022 roku na adres: Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

Ogłoszenie wyników konkursu: 20 maja 2022 roku.

Sponsorzy nagród:

                

 

Regulamin i oświadczenie: TUTAJ