YouTube Facebook

Spis treści

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Z wielką radością informujemy, że konkurs plastyczny PASTUSZKOWIE Z FATIMY cieszył się wielką popularnością wśród dzieci. Do końca 2016 roku nadesłano blisko 1100 prac konkursowych z 140 szkół podstawowych , 10 Świetlic działających przy Parafiach oraz ponad 40 prac indywidualnych.

Jury konkursowe w składzie:

  • Sylwia Hyży - redaktorka PD, artysta plastyk,
  • Renata Kubiesza – instruktor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
  • Agata Rolka – wykładowca PWSZ w Nowym Sączu
  • Wacław Jagielski – artysta malarz

po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wybrało do nagrodzenia prace następujących osób (ALFABETYCZNIE):

Depa Paulina, kl. III, 35-202 Rzeszów

Dębska Monika, kl. IV , Laskowa

Hardek Oliwia, kl. III, Woźniki

Jelonkiewicz Kornelia, kl. II, Proszowice

Juszczak Eliza, kl. V, Chmielnik

Kacperczyk Wiktoria, kl., Rększowice

Kozioł Piotr, kl. III, Ocieka

Leszko Natalia, kl. IV, Łącko

Myśliwiec Zofia, 11 lat, Brzeszcze

Najbar Natalia, kl. V, 38-200 Jasło

Oksińska Magdalena, kl. V, Ostrowiec

Piszczek Martyna, kl. I, Przyszowa

Pociecha Justyna, kl. 0, Kłodne

Rydlewska Oliwia, kl. IV, Dobrzyn

Sawicz Bartosz, kl. III, Chełm

Sendrowska Malwina, kl. VI , Skierniewice 

Sokołowska Julia, kl. V, Nowy Staw

Szlachcikowska Alicja, kl. III, Barcin

Śniegocka Ania, kl. I, Pułtusk,

Śniegocka Magdalena, kl. V, Pułtusk

Śniegocka Marysia, kl. I, Pułtusk

Teodorczuk, Julia kl. V, Biała Podlaska

Wąsik Julia, kl. V, 34-600 Limanowa

Wiśniewska Aleksandra, kl. II, Radzyń Podlaski

Wyrobisz Gabriela, kl. 0, Woźniki

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

odbędzie się 6 marca (poniedziałek)

w Nowym Sączu w Sali ratuszowej, Rynek 1 o godz. 12.00.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi

msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

w Nowym Sączu, ul. Piotra Skargi o godz. 11.00.

Po wręczeniu nagród zapraszamy uczestników na skromny poczęstunek i zwiedzanie Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu. Dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia w warsztatach plastycznych. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa wraz z ilością osób, telefonicznie w sekretariacie wydawnictwa 18 443-44-00 do 28 lutego 2017 r.

   


Regulamin konkursu plastycznego Pastuszkowie z Fatimy

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, które jest wydawcą miesięcznika dla dzieci „Promyczek Dobra oraz Sekretariat Fatimski z Zakopanego  i Zespół Szkół Artystycznych z Nowego Sącza zapraszają wszystkie dzieci oraz organizacje pracujące na rzecz dzieci do udziału w konkursie plastycznym

Pastuszkowie z Fatimy

W ten sposób chcemy przygotować dzieci do jak najlepszego przeżycia Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całego kraju. Na uczestników i zwycięzców czeka wiele atrakcyjnych nagród.

 

Nagroda główna: Pielgrzymka do Fatimy w lipcu 2017 roku

 

Regulamin konkursu:

Organizatorzy: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza

Współorganizatorzy: Sekretariat Fatimski z Zakopanego  i Zespół Szkół Artystycznych z Nowego Sącza

Cele: Duchowo – artystyczno – integracyjne.

  1. Przypomnienie dzieciom historii objawień fatimskich
  2. Przygotowanie się do wielkiego wydarzenia jakim będzie jubileusz 100-lecia objawień
  3. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci

Szczegółowe informacje: Dowolną techniką plastyczną dzieci samodzielnie, ale oczywiście pod opieką dorosłych – nauczycieli, instruktorów lub rodziców przedstawiają historie związane z objawieniami Matki Bożej dzieciom z Fatimy. Mile widziane będą prace ilustrujące życie codzienne pastuszków, ich zabawy, prace i zainteresowania. Praca powinna być wykonana na papierze lub kartonie formatu A – 3 (297x420) - ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne) nie będą oceniane. Do oceny będzie przyjmowana tylko jedna praca od jednego dziecka (przysłanie więcej prac od jednego ucznia powoduje dyskwalifikację).

Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od „0” do VI. Praca powinna być wykonana przez jedną osobę. Prace zbiorowe wykonane przez kilku uczniów nie będą oceniane - wyjątek stanowią prace wykonane przez rodzeństwo, ale w tej kategorii nie będzie przyznawana nagroda główna – pielgrzymka do Fatimy, jedynie nagrody rzeczowe.

Jury:  Jury będzie oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych; od „0” do klasy III i od klasy IV do VI. Każda praca powinna być podpisana z podaniem następujących informacji: Imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły lub instytucji do której dziecko uczęszcza (adres pocztowy, milowy oraz telefon kontaktowy). Jeżeli jury uzna za właściwe to może pojawić się trzecia kategoria: prace rodzinne wykonane przez rodzeństwo – takie prace powinny zawierać adres domowy i kontakt do rodziców.

 

Terminy: Prace należy przesłać do 31 grudnia 2016 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

 

Pobierz Regulamin