YouTube Facebook

Spis treści

Regulamin konkursu plastycznego Pastuszkowie z Fatimy

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK, które jest wydawcą miesięcznika dla dzieci „Promyczek Dobra oraz Sekretariat Fatimski z Zakopanego  i Zespół Szkół Artystycznych z Nowego Sącza zapraszają wszystkie dzieci oraz organizacje pracujące na rzecz dzieci do udziału w konkursie plastycznym

Pastuszkowie z Fatimy

W ten sposób chcemy przygotować dzieci do jak najlepszego przeżycia Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całego kraju. Na uczestników i zwycięzców czeka wiele atrakcyjnych nagród.

 

Nagroda główna: Pielgrzymka do Fatimy w lipcu 2017 roku

 

Regulamin konkursu:

Organizatorzy: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z Nowego Sącza

Współorganizatorzy: Sekretariat Fatimski z Zakopanego  i Zespół Szkół Artystycznych z Nowego Sącza

Cele: Duchowo – artystyczno – integracyjne.

  1. Przypomnienie dzieciom historii objawień fatimskich
  2. Przygotowanie się do wielkiego wydarzenia jakim będzie jubileusz 100-lecia objawień
  3. Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci

Szczegółowe informacje: Dowolną techniką plastyczną dzieci samodzielnie, ale oczywiście pod opieką dorosłych – nauczycieli, instruktorów lub rodziców przedstawiają historie związane z objawieniami Matki Bożej dzieciom z Fatimy. Mile widziane będą prace ilustrujące życie codzienne pastuszków, ich zabawy, prace i zainteresowania. Praca powinna być wykonana na papierze lub kartonie formatu A – 3 (297x420) - ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne) nie będą oceniane. Do oceny będzie przyjmowana tylko jedna praca od jednego dziecka (przysłanie więcej prac od jednego ucznia powoduje dyskwalifikację).

Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu całego kraju uczęszczający do klas od „0” do VI. Praca powinna być wykonana przez jedną osobę. Prace zbiorowe wykonane przez kilku uczniów nie będą oceniane - wyjątek stanowią prace wykonane przez rodzeństwo, ale w tej kategorii nie będzie przyznawana nagroda główna – pielgrzymka do Fatimy, jedynie nagrody rzeczowe.

Jury:  Jury będzie oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych; od „0” do klasy III i od klasy IV do VI. Każda praca powinna być podpisana z podaniem następujących informacji: Imię i nazwisko autora, wiek z podaniem klasy, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły lub instytucji do której dziecko uczęszcza (adres pocztowy, milowy oraz telefon kontaktowy). Jeżeli jury uzna za właściwe to może pojawić się trzecia kategoria: prace rodzinne wykonane przez rodzeństwo – takie prace powinny zawierać adres domowy i kontakt do rodziców.

 

Terminy: Prace należy przesłać do 31 grudnia 2016 roku na adres:

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz.

 

Pobierz Regulamin